niedziela, 30 czerwca 2013

Sew Quest - pozostałe

English:
Various papers from different years - usually acquired by coincidence, I do not have a significant number of issues to start the special quest, on the other hand I can not leave them without purpose. So here I will gather all the random numbers. If I can get the year - I will move it to the appropriate quest.

The Quest: make one project from every issue I own

Różne gazety z różnych lat - zwykle wpadałam na nie przypadkiem więc z jednej strony nie mam dość wielu egzemplarzy by rozpocząć Quest danego rocznika, a z drugiej nie mogę przecież pozostawić ich bez celu. Więc zbiorę tu wszystkie przypadkowe numery. Jeśli uda mi się zdobyć rocznik - przeniosę je do odpowiedniego Questa.

Cel Questa: wykonać po jednym wykroju z każdego posiadanego numeru
Status Questa: w zawieszeniu
Ocena trudności: trudno ocenić
Ilość zrealizowanych wykrojów: 1/8

Burda 1/1998

Burda 1/1998 - szczegóły numeru
Zawiera: wykroje dziecięce w tym również karnawałowe, dodatki, dwie bluzy męskie
Krótki kurs szycia: sukienka, bluzka
Tutoriale: kieszeń z patką

sobota, 29 czerwca 2013

Sew Quest - Burda 2013

English:
Burda of 2013 years begins with the beautiful collection of dresses from the 50's and 60's in the January issue - just collecting jaw from the ground as I saw them. Added to this is a lot of summer dresses.

The Quest: make one project from every issue I own

Burda z 2013 roku zaczyna się od pięknej kolekcji sukienek z lat 50 i 60-tych w numerze styczniowym - po prostu zbierałam szczękę z ziemi jak je zobaczyłam. Do tego dochodzi sporo letnich sukienek, kilka ciekawych żakietów, generalnie jest w czym wybierać. Żakiet który podoba mi się najbardziej jest nawet z instrukcjami szycia więc chyba wreszcie się porwę na coś tak skomplikowanego.

Znalazłam na stronie Burdy strony z wykazami modeli w pdf dla tego rocznika więc dołączam linki do plików przy poszczególnych wydaniach.

Cel Questa: wykonać po jednym wykroju z każdego posiadanego numeru
Status: zgłoszony, w trakcie kompletowania
Ocena trudności: łatwy
Ilość zrealizowanych wykrojów: 0/12

Burda 1/2013


Burda 1/2013 - wykaz modeli pdf
Burda 1/2013 - lista modeli
Burda 1/2013 - opis modeli burdastyle.ru
Burda 1/2013 - opis modeli burda.pl
Zawiera: wykroje karnawałowe - damskie, męskie i dziecięce (98-134)
Krótki kurs szycia: żakiet 121, bluzka 117
Tutoriale: doszywanie kołnierzyka

środa, 26 czerwca 2013

Sew Quest - Burda 2012

English:
Burda of 2012 is not the best year. Patterns are simple, not to say trivial as for example series of dresses made ​​of shawls, a strange suit, shapeless dresses and tops. But there are patterns from designers that perhaps all, without exception, I like. There are also new versions of vintage patterns that are interesting, though not necessarily feel the need of sewing. Maybe it's time to overcome and sew something I would not normally choose? It can be used sewing lessons from the School? Or maybe finally grab the patterns from designers? I do not know.

The Quest: make one project from every issue I own

Burda z 2012 roku to nie jest najlepszy rocznik. Wykroje są proste, żeby nie powiedzieć banalne jak na przykład seria strojów z chust, dziwny kombinezon, bezkształtne sukienki i topy. Ale, żeby nie było że tylko narzekam, są też wykroje projektantów, które chyba wszystkie bez wyjątku mi się podobają. Są też nowe wersje starych wykrojów, które są ciekawe, choć nie koniecznie czuję potrzebę ich realizacji.

Może pora się przełamać i uszyć coś czego normalnie bym nie wybrała? Może wykorzystać lekcje ze Szkoły szycia? A może wreszcie porwać się na modele projektantów? Sama nie wiem.

Cel Questa: wykonać po jednym wykroju z każdego posiadanego numeru
Status: zgłoszony
Ocena trudności: łatwy
Ilość zrealizowanych wykrojów: 0/11

Burda 1/2012


Burda 1/2012 - wykaz modeli pdf
Burda 1/2012 - zdjęcia modeli
Burda 1/2012 - rysunki techniczne
Burda 1/2012 - rysunki techniczne burdastyle.com
Burda 1/2012 - opis modeli burdastyle.ru
Burda 1/2012 - opis modeli burda.pl
Zawiera: wykroje karnawałowe - damskie, męskie i dziecięce (98-134), bielizna
Krótki kurs szycia: spodnie 122, ołówkowa spódnica 104

poniedziałek, 24 czerwca 2013

Sew Quest - Burda 2011

English:
Burda 2011 has more diverse levels of difficulty than the previous years. More patterns are marked as easy. Additionally, in this one contains "Sewing School" in which sewing descriptions are given with detailed illustrations. Is there anything for me? For sure. If I only knew how to downsize fashion plus for my needs, because of the vintage dresses I like very much.

The Quest: make one project from every issue I own

Burda z 2011 roku jest bardziej niż poprzednie zróżnicowana pod kątem poziomu trudności poszczególnych modeli. Więcej wykrojów jest oznaczonych jako łatwe. Dodatkowo w tym roczniku wprowadzono "Szkołę szycia" w której poza opisami zamieszczone są ilustracje kolejnych czynności - trochę jak w Burdzie krok po kroku.

Czy znajdę tu coś dla siebie? Na pewno. Jeszcze gdybym tylko umiała zmniejszyć modę plus do moich potrzeb, bo sukienki z tego rocznika bardzo mi się podobają.

Cel Questa: wykonać po jednym wykroju z każdego posiadanego numeru
Status: zgłoszony
Ocena trudności: łatwy
Ilość zrealizowanych wykrojów: 5/11

Burda 1/2011


Burda 2/2011


Burda 2/2011 - szczegóły numeru
Burda 2/2011 - zdjęcia modeli
Burda 2/2011 - rysunki techniczne
Burda 2/2011 - rysunki techniczne burdastyle.com
Burda 2/2011 - opis modeli burdastyle.ru
Burda 2/2011 - opis modeli burda.pl
Zawiera: wykroje dziecięce - komunia (128-152)
Krótki kurs szycia: żakiet 108, 109
Tutoriale: rękawy kimono

czwartek, 20 czerwca 2013

Sew Quest - Burda 2005

English:
Burda 2005, same as 2004 does not contain much more than patterns. The clothes are simple, Burda rated them on a scale most as two dots. There are also jackets and coats rated as very difficult. Looking through the issues I initially figured they are a bit boring but the next time viewing I found more and more new things that I wante to have. Some patters are like those in 2012, especially dresses - probably if I opt for sewing one of them I will compare how these models are different.

The Quest: make one project from every issue I own

Burda z 2005 roku, podobnie jak ta z 2004 nie zawiera wiele ponad wykroje. Ubrania są proste, w skali Burdy ocenione w większości na dwie kropki. Są też żakiety i płaszcze ocenione jako bardzo trudne.

Przeglądając poszczególne numery początkowo uznałam że są trochę nudne ale przy kolejnym oglądaniu znajdowałam coraz to nowe rzeczy które chciała bym mieć. Część wykrojów przypomina te które pojawiały się w 2012 roku, szczególnie zauważam to na sukienkach - pewnie jeśli zdecyduję się na szycie którejś z nich zrobię porównanie jak bardzo te modele się różnią.

Cel Questa: wykonać po jednym wykroju z każdego posiadanego numeru
Status: zgłoszony
Ocena trudności: średni
Ilość zrealizowanych wykrojów: 0/12

Burda 1/2005

Burda 1/2005 - szczegóły numeru
Burda 1/2005 - zdjęcia modeli
Burda 1/2005 - opis modeli na stronie burdastyle.ru
Zawiera: wykroje karnawałowe - damskie, męskie i dziecięce (98-156)
Krótki kurs szycia: bluza

niedziela, 16 czerwca 2013

Sew Quest - Burda 2004

English:
Burda 2004 doesn't have any patterns for men, except for one issue. But it offers quite interesting patterns for a carnival. There are no tutorials how to sew pockets or zippers, but there is a series of articles on matching patterns for the various figures. Patterns for women are fun and colorful - that makes me more and more want to sew something, not just the dresses but even coats or jackets. The clothes are not too complicated - mostly rated on intermediate level, which is the right one for me.

The Quest: make one project from every issue I own

Burda z 2004 roku nie posiada modeli męskich, poza jednym numerem, za to ma całkiem ciekawe wykroje na karnawał. Nie ma tutoriali uczących jak wszywać kieszenie czy zamki, za to jest seria o dopasowywaniu wykrojów do różnych sylwetek. Coś za coś.

Wykroje damskie są świetne i kolorowe - cieszą oko. Podobnie jak przy roczniku 2004, z każdą kolejną stroną nabierałam coraz większej ochoty by coś uszyć i to nie tylko z sukienek ale nawet płaszczy i kurtek. Ubrania są dopasowane ale niezbyt skomplikowane - w większości ocenione na średni poziom trudności, czyli w sam raz dla mnie.

Cel Questa:wykonać po jednym wykroju z każdego posiadanego numeru
Status: zgłoszony
Ocena trudności: średni, chyba że przejdę do szycia płaszczy
Ilość zrealizowanych wykrojów: 0/12

Burda 1/2004

Burda 1/2004 - szczegóły numeru
Burda 1/2004 - zdjęcia modeli
Burda 1/2004 - opis modeli na stronie burdastyle.ru
Zawiera: wykroje karnawałowe - dziecięce (92-152), damskie i męskie
Krótki kurs szycia: bluza

środa, 12 czerwca 2013

Sew Quest - Burda 2003

English:
Burda 2003 contains some interesting patterns like the pants and dresses for summer, and a little bit of men's fashion. There are no thrilling patterns, I do not see the favorites but I feel some kind of general sympathy for the presented clothes. Maybe browsing third... tenth time I notice something I want to have in my closet. I know for sure I'll find something there I just haven't been looking hard enough.

The Quest: make one project from every issue I own

Burda z 2003 roku zawiera kilka ciekawych wykrojów w tym luźne spodnie i sukienki na lato, oraz odrobinę mody męskiej. Nie ma żadnych porywających modeli, nie widzę tu faworytów ale odczuwam jakąś taką ogólną sympatię do prezentowanych modeli.

Może przeglądając wydania trzeci... dziesiąty raz zauważę coś co chcę mieć w swojej szafie. Wiem że na pewno tam coś znajdę tylko jeszcze nie szukałam dostatecznie mocno.

Cel Questa: wykonać po jednym wykroju z każdego posiadanego numeru
Status: zgłoszony
Ocena trudności: trudny
Ilość zrealizowanych wykrojów: 0/12

Burda 1/2003

Burda 1/2003 - szczegóły numeru
Burda 1/2003 - zdjęcia modeli
Zawiera: wykroje karnawałowe - damskie, męskie i dziecięce (92-142)
Krótki kurs szycia: spódnica 
Tutoriale: kieszeń z wypustką

sobota, 8 czerwca 2013

Sew Quest - Burda 2000

English:
I like Burda from 2000. As for Burda, there are plenty of men's fashion. I miss it for the section describing needlework, which was interesting in the earlier numbers. On one hand, the numbers are poor in ideas, on the other clothes shown in the pictures appear to compensate. Here I found a little office clothes here, a lot of these for everyday use. Actually, there is no need to write much, you have to get to work - these dresses and skirts do not sew themselves!

The Quest: make one project from every issue I own

Burda z 2000 roku bardzo bardzo bardzo mi się podoba, co drugą stronę wykrzykuję "to chcę!". Jak na Burdę, sporo jest mody męskiej. Brakuje mi za to sekcji opisującej robótki ręczne, która we wcześniejszych numerach była rozbudowana. Z jednej strony numery są ubogie w pomysły, z drugiej modele prezentowane na zdjęciach wydają się to rekompensować.

Mało tu ubrań biurowych, raczej takie do codziennego użytku. Wiele z nich zachęca do szycia prostymi, klasycznymi fasonami ocenianymi przez Burdę jako średnio trudne do realizacji. Tak na prawdę nie ma co się rozpisywać, trzeba brać się do roboty - te sukienki i spódnice nie uszyją się same!

Cel Questa: wykonać po jednym wykroju z każdego posiadanego numeru
Status: zgłoszony
Ocena trudności: średni, a do tego zapał wielki
Ilość zrealizowanych wykrojów: 0/9

Burda 1/2000

Burda 1/2000 - szczegóły numeru
Zawiera: wykroje dziecięce (116-140), piżama męska
Krótki kurs szycia: bluzka, piżama dziecięca

wtorek, 4 czerwca 2013

Sew Quest - Burda 1996

English:
Burda from 1996, same as Burda from 1995, in each issue contains a variety of "Handicrafts" which are patterns of sweaters, accessories and decoration for the house - these magazines have 120 pages! There are plenty of patterns for children, even toys to sew, but patterns for men are generally in trace amounts. Patterns include several jackets and simple dresses which look quite classic, but I also found a lot of clothes with no waist, baggy, with large flanges. I've never sewed a jacket, so challenge accepted.

The Quest: make one project from every issue I own

Burda z 1996 roku, podobnie jak Burda z 1995, w każdym numerze zawiera bogatą sekcję "Robótki ręczne" w której są wzory swetrów, dodatków i dekoracji do domu - te numery mają po 120 stron! Jest mnóstwo wykrojów dla dzieci, nawet maskotki do uszycia, natomiast wykroje męskie są w zasadzie w ilościach śladowych.

Wykroje prezentowane w roczniku zawierają kilka żakietów i prostych sukienek, które wyglądają dość klasycznie, zawierają też sporo wykrojów pozbawionych talii, workowatych, z wielkimi kołnierzami. Z jednej strony wykroje które mi się podobają są trudniejsze niż te z którymi miałam dotychczas do czynienia, a z drugiej wyglądają całkiem interesująco. Jeszcze nie szyłam żakietu, zatem wyzwanie przyjęte.

Cel Questa: wykonać po jednym wykroju z każdego posiadanego numeru
Status: zgłoszony
Ocena trudności: trudny
Ilość zrealizowanych wykrojów: 0/11

Burda 1/1996

Burda 1/1996 - szczegóły numeru
Zawiera: wykroje młodzieżowe (146-170)
Krótki kurs szycia: bluzka, krótki płaszczyk
Tutoriale: dżersej - krojenie, prasowanie, szycie itd

sobota, 1 czerwca 2013

Sew Quest - Burda 1995

English:
Burda 1995 is the year of the thickest magazines lying on my shelf with two sheets of patterns instead of one in each issue. Issues have a rich section "Handicrafts" where you can find patterns of sweaters, accessories and home decoration. I promise myself that I look over them carefully one day, because they are really interesting. The good news: there are patterns for men! Viewed today, Burda 1995 is highly unfashionable - includes such nightmares as overalls, baggy sweatshirts, knee-length shirts and spron dresses tied with strings. It is difficult to find something in which you can walk on the street without a embarrassment, so this quest will be difficult.

The Quest: make one project from every issue I own

Burda z 1995 roku stanowi najgrubszy rocznik spośród tych leżących na mojej półce. Wykroje są na dwóch arkuszach zamiast jednej i do tego każdy arkusz jest na papierze a nie bibułce. W każdym numerze oprócz wykrojów jest bogata sekcja "Robótki ręczne" w której są wzory swetrów, dodatków i dekoracji do domu. Obiecuję sobie że je dokładnie przejrzę, bo na prawdę wyglądają ciekawie. Dobra wiadomość: są wykroje męskie!

Przeglądana dzisiaj, Burda z 1995 roku jest mocno niemodna - zawiera takie koszmarki jak kombinezony, workowate bluzy, koszule do kolan i sukienki-fartuszki wiązane na sznurki. Trudno znaleźć tu coś, w czym można wyjść na ulicę bez wstydu, dlatego ten Quest będzie trudny. Podejrzewam że realizacja modeli będzie wymagała ode mnie sporo korekt na wykrojach żeby wyglądały na dzisiejsze.

Cel Questa: wykonać po jednym wykroju z każdego posiadanego numeru
Status: zgłoszony
Ocena trudności: trudny do kwadratu
Ilość zrealizowanych wykrojów: 0/11

Burda 1/1995

Burda 1/1995 - szczegóły numeru
Zawiera: wykroje młodzieżowe (152-176)
Krótki kurs szycia: kombinezon i kurtka
Tutoriale: zaszewki